Masz pytanie?

Regulamin

PRODUKTY
Wizyt:
Dzisiaj: 21Wszystkich: 44965
Teraz polecamy
Warunki ogólne
 
§ 1.Szczegółowe zasady korzystania ze sklepu internetowego www.gruszkaipietruszka.com.pl  (zwanego dalej  sklepem internetowym) odbywają się według niniejszego regulaminu.
 
Złożone przez Klienta zamówienie (zwanego dalej Klientem lub Zamawiającym) jest równoznaczne z jego akceptacją i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.
 
§ 2. Właścicielem sklepu internetowego jest:
 
Sklep Ogólnospożywczy Warzywa-Owoce Romana Joniak
 
Władysława Cieszyńskiego 38A/9
 
80-809 Gdańsk
 
Nip -  584-165-56-24
 
 
Kontakt ze sklepem odbywa się poprzez:
 
- przez nasz funpage na facebooku @gruszkaipietruszkagdansk
 
- telefonicznie pod numerem  660-672-197
 
§ 3. Ceny produktów dostępnych w sklepie są cenami brutto i są przedstawione w złotych polskich.
 
§ 4. Do korzystania z usług sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz konto poczty elektronicznej.
 
§ 5. Zabronione są wszelkie czynności, które destabilizowałyby pracę Sklepu, utrudniałyby dostęp do Sklepu lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Właściciela sklepu lub innych Kupujących lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 
 
 
Zamówienia oraz sposób ich realizacji:
 
§ 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Zamówienia składane są online. Realizacja zamówień odbywa się we wtorki, czwartki i piątki z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
§ 8. Zamówienia towarów mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 
§ 9. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia bez rejestracji w sklepie internetowym jest podanie Imienia i nazwiska lub nazwy, numeru telefonu lub (i) adresu e-mail oraz danych adresowych. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji z prośbą o potwierdzenie zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane. Po uzyskaniu potwierdzenia zamówienia nie można go już anulować.
 
§ 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane w szczególności przez blokowanie lub usuwanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych.
 
§ 11. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa Cywilnego. Obecność produktów na stronie internetowej nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia).
 
§ 12. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub gdy Klient nie przestrzega Regulaminu sklepu internetowego oraz gdy zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych.
 
§  13. Zamówienia złożone do godziny 18 w przed dzień ustalonych wyżej dni dostaw będą realizowane dnia następnego. Jeżeli zamówienie będzie niemożliwe do zrealizowania zamawiający zostanie poinformowany oraz ustalony zostanie nowy termin dostawy. Sklep nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sklep zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania zamówień niż, określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu pod adresem www.gruszkaipietruszkagdansk.com.pl  
 
§ 14. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie. Dokładamy jednak wszelkich starań, by zrealizować zamówienia jak najszybciej.
 
§ 15. Za dokonany zakup sprzedawca wystawia paragon fiskalny.
 
§ 16. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 660-672-197
 
§ 17. Sklep  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen na stronie internetowej.
 
§ 18. Ze względów technicznych wygląd produktów na stronie internetowej może w niewielkim stopniu odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
 
 
 
Płatności
 
§ 19. Dostępnymi w sklepie formami płatności są:
 
 - Płatność gotówką w momencie odbioru produktów
 
 - Płatność kartą płatniczą poprzez terminal mobilny
 
 - Przelew na konto sklepu:
 
Sklep Ogólnospożywczy Warzywa-Owoce 
Romana Joniak
80-809 Gdańsk
ul. Władysława Cieszyńskiego 38A/9
 
bank Millenium : 63 1160 2202 0000 0003 9042 1469
 
 
§ 20. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonaniu płatności oraz opóźnień zawinionych przez osoby trzecie. Towar zamówiony, gdzie formą płatności jest przelew zostanie wysłany dopiero po wpłacie należności na konto.
 
§ 21. Przy dokonaniu płatności za założone zamówienie należy podać numer zamówienia znajdujący się w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez sklep.
 
§ 22. Płatność dokonana przez zamawiającego za towar, co do którego stwierdzono brak w magazynie lub który jest chwilowo niedostępny, będzie zwracana przez sklep przelewem na konto bankowe Zamawiającego.
 
 
 
Sposób i koszty dostawy
 
§ 23. Zamówiony towar dostarczamy sami. Dokładne lokalizacje rejonów na których operujemy opisane są w zakładce "Jak działamy"
 
Przy dostawie zamówienia Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności dostawcy, czy przesyłka posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z zamówieniem i potwierdzić dostawcy odbiór zamówienia.
 
§ 24. Koszty dostawy :
 
  - Koszt dostawy 10zł
 
 - Odbiór osobisty w sklepie 0,00 zł 
 
Sklep  zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostawy.
 
 
 
Reklamacje i zwroty
 
§ 25. Klient odbierając przesyłkę z Towarem od dostawcy, powinien sprawdzić stan Towarów oraz ich zgodność z Zamówieniem i pokwitować odbiór z jednoczesną adnotacją, że Towar został dostarczony w stanie nieuszkodzonym albo, że Towar ma wady z jednoczesnym opisem tych wad, bądź, że przesyłka jest niekompletna.
 
2. Klientowi przysługuje możliwość wysłania Reklamacji poprzez wiadomość na fanpage @gruszkaipietruszkagdansk. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie jej maksymalnie w ciągu 1 godziny od momentu odbioru towaru od dostawcy oraz przedłożenia dokumentacji fotograficznej przedstawiającej odebrany Towar. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji Klient zostanie poproszony o podanie numeru konta bankowego, na który Sprzedający ma dokonać zwrotu kwoty wynikającej ze zgłoszonej reklamacji.
 
3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Towar oferowany w Sklepie Internetowym należy do kategorii produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, co wyłącza prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego, a to stosownie do przepisu art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 Ustawy o prawach konsumenta.
 
Koszty odesłania towaru ponosi Zamawiający. Zwrot za zakupiony towar zostanie dokonany na konto Klienta w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru.
 
 
 
 
Należy jednak zwrócić uwagę czy termin przydatności do spożycia lub data minimalnej trwałości jeszcze nie upłynęły. Jeśli data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia już upłynęły – to znaczy, że dane produkty nie nadają się do spożycia i po tej dacie nikt nie gwarantuje ich dobrej jakości. Oczywiste też jest, że wtedy nie ma podstaw do składania reklamacji.
 
Na opakowaniach żywności znajdują się informacje z którymi warto się zapoznać. Jest to nazwa rodzajowa, skład produktu, jego trwałość, warunki przechowywania, wartość odżywcza, cena itp..
 
§ 27. Przy realizacji dostawy, w razie niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dostawcę i odmówić przyjęcia towarów, których nie zamawiał. Nasz sklep internetowy w takim przypadku dołoży wszelkich starań, by znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla Klienta.
 
§ 28. W przypadku ewentualnej reklamacji należy skontaktować się ze sklepem drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 
 
 
Ochrona danych osobowych
 
§ 29. Wszystkie dane osobowe Klientów wymagane podczas rejestracji w serwisie są gromadzone i wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach obsługi Klientów i realizacji zamówień w sklepie internetowym.
 
§ 30. Rejestrując się na stronie sklepu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych i adresowych dla potrzeb obsługi zawartej umowy sprzedaży oraz w celu realizacji zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883).
 
§ 31. Dane personalne Klientów nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom gospodarczym.
 
Postanowienia końcowe
 
§ 32. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 roku ( Dz.U. nr 22 poz.271 z póz.zm. )
Facebook